Kaupunki, jossa on hyvä ilmanlaatu, hiljaiset liikennevälineet ja joka tarjoaa asukkailleen nopeita kestävän kehityksen ratkaisuja sekä yksilöllisen ja joustavan tavan liikkua. Onko tämä vain utopiaa vai realistinen näkemys arjen tulevaisuudesta?

Kaupunkisuunnittelijat, yrittäjät ja tutkijat ovat jo vuosia etsineet ratkaisuja parantaakseen elämisen laatua kaupungeissa.

Älykaupungissa ihmiset ja teknologia ovat vuorovaikutuksessa

Älykaupungit ovat metropolialueita, joissa digitaalinen viestintä ja verkottumisjärjestelmät tuottavat uusia ja tehokkaita tapoja hallinnoida liikkumista.

Älyllä tarkoitetaan kaupunkilaisten mahdollisuutta olla vuorovaikutuksessa nykyaikaisten kuljetusjärjestelmien ja ympäröivän teknologian kanssa. Asukkaat tekevät yhteistyötä toistensa kanssa ja vaihtavat tietoa, jota puolestaan jalostetaan ja päivitetään jatkuvasti teknologian keinoin. Kunnalliset palvelut, yritykset, tutkimuslaitokset ja viranomaiset mahdollistavat datan julkisen hyödyntämisen. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on tehdä tulevaisuuden kaupungeista elinkelpoisia.

Volkswagen on mukana kehittämässä älykaupunkia

Volkswagen AG kehittää ideoita liikkumiseen Barcelonassa, jota tällä hetkellä pidetään maailman johtavana älykaupunkina ohi New Yorkin tai Lontoon.

– Autonvalmistajana velvollisuutemme ja tahtomme on osallistua tulevaisuuden kaupunkiliikenteen suunnitteluun, kertoo

 

Tulevaisuuden tutkimus -osaston johtaja Wolfgang Müller-Pietrella. Volkswagen AG on luonut Barcelonan tekniseen korkeakouluun (UPC- Universitat Politècnica de Catalynya) alustan kaupunkiliikenteen tutkimista varten yhteistyössä Seatin, liikennesiantuntijoiden ja korkeakoulujen, kuten IESE Business Schoolin, kanssa. Yhteiskuntatieteilijät, matemaatikot ja insinöörit kehittävät lupaavimpia lähestymis- ja menettelytapoja niin autoilijoille kuin kaikille kaupunkilaisille.

Älykaupungit muuttavat autoilua

Kaupunkiliikenteessä on ollut jo jonkin aikaa meneillään vallankumous. Viime vuosina on syntynyt lisää autojen yhteiskäyttöä tukevia malleja yksityisautoilun, julkisen liikenteen ja pyöräilyn lisäksi. Mobiliisovellukset kertovat parhaat liikennemuotojen yhdistelmät halutulle reitille. Käyttäjät voivat jo nyt valita reitin sopivan kriteerin, kuten hinnan, matkan keston tai ympäristöarvojen mukaan.

– Kaupungistumisella, liikenteeseen liittyvillä säännöksillä ja päästöillä on suora vaikutus perinteiseen automarkkinaan, selvittää Marc Sachon Barcelonan IESEn ekonomisti.

Sachonin mukaan digitalisaatio ja sähköistyminen avaavat lukemattomia uusia mahdollisuuksia autonvalmistajille.

Autot valjastetaan parantamaan elämänlaatua

Barcelona on ihanteellinen kaupunki testata uusia lähestymistapoja tulevaisuuden liikkumiseen. Barcelonassa kerätään enemmän dataa liikenteen rakenteesta, pysäköintipaikoista ja ilmanlaadusta kuin missään muussa maailman älykaupungissa. Esimerkiksi kaupungin liikennevalot on varustettu dataa keräävillä sensoreilla.

Barcelona vastaa hyvin teollistuneiden maiden kaupunkien kehityskaarta. Sen väestön määrää kasvaa jatkuvasti erityisesti nuorten muuttaessa kaupunkiin. Samalla kaupunkisuunnittelijoiden on ratkaistava, kuinka hallinnoida entistä suuremmat liikennemäärät tehokkaammin.

– Tehtävämme on tunnistaa trendit niin autoteollisuudessa kuin kaupunkisuunnittelussa ja saada ne täydentämään toisiaan, kertoo Christoph Wäller. Hän johtaa Volkswagen Groupin Barcelonan tulevaisuuden liikenteen tutkimustoimintaa.

– Peruskysymyksenasettelu on seuraava: miten autot ja me autovalmistajana voimme parantaa sekä asiakkaidemme ajokokemusta että elämänlaatua kaupungeissa nyt ja tulevaisuudessa.

Tiimi kehittää sovelluksia ja alustoja matkojen jakamiseen ja vertaisverkkoihin yhdistääkseen toisiinsa kaupungin asukkaista ne, joilla on samanlaisia kuljetustarpeita.

Neljä asiantuntijaa kertoo, kuinka heidän Volkswagen-projektinsa voivat tehdä tulevaisuuden kaupungeista entistä älykkäämpiä.

"Yhteiskäytön sähköautoilla ja vertaisverkossa sähköautojen jakamisella on lupaavat pitkän aikavälin näkymät." - Victor Moyano

Markkina-analyytikko Victor Moyano Creafutur foundationista etsii parhaita jakamisen strategioita:

”Ajaessani aamuisin autollani toimistoon, joka sijaitsee Barcelonan esikaupunkialueella, yritän usein kuvitella tulevaisuutta. Kuvittelen itseni ja kaltaiseni työmatkailijat käyttämässä yhteiskäyttöön tarkoitettuja sähköpyöriä, -skoottereita tai -autoja matkalla kotoa lähimmälle asemalle. Asema on raideliikenteen, bussien ja yhteiskäyttöautojen keskuspaikka. Täältä matkaamme työpaikkaamme lähinnä olevalle asemalle tai liikennekeskukseen. Matkan viimeiset kilometrit taittuvat jälleen yhteiskäytön sähköautolla tai sähköskootterilla. Harvalla on enää omaa yksityisautoa.

Ajatus tästä visiosta on kummunnut tutkiessani kaupunkiliikkumisesta. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, mitä asukkaat haluavat, mitä kaupunkisuunnittelijat kehittävät ja ennen kaikkea miten täydellisen yhteiskäytön ja jakamisen tulisi toimia. Vuosien ajan olen lukenut tutkielmia, markkinatutkimuksia ja trendiraportteja liikkumisesta Barcelonassa. Valtaosa 20-40 vuotiaista niin Barcelonassa kuin muissakin suurkaupungeissa haluaa, että liikkumisen paikasta toiseen on mahdollisimman edullista. He suostuvat maksamaan julkisesta liikenteestä hieman enemmän mutta vähemmän kuin oman auton ylläpidosta. Heistä liikenteen tulee olla joustavaa, nopeaa ja ympäristöystävällistä. He suhtautuvat avoimesti yhteiskäyttöön. Tulevaisuudessa harva haluaa varsinaisesti omistaa omaa autoa. Pitkällä aikavälillä henkilöautot vähenevät keskustaliikenteestä ja kävelyalueet laajenevat. Barcelonassa pysäköinti on sallittu yhä useimmilla kaduilla vain kadun asukkaille tai lyhytaikaista lastausta ja purkua varten. Näyttäisi siltä, että useat kadut suljetaan autoilulta pian.”

Ei ruuhkille ja saasteille

”Kaupunkisuunnittelijat eivät sinänsä vastusta autoja vaan liikennesaasteita ja ruuhkia. Koska sähköautot eivät saastuta ilmaa, niillä voi jatkossakin autoilla vapaasti Barcelonassa. Tämä edellyttää, että yhteiskäytössä oleville sähköautoille on varattava latauspaikkoja asuinalueiden pysäköintipaikoilta.

Joukko yhteiskäyttöön varattuja sähköautoja tai sähköskoottereita on lyhyellä tähtäimellä vastaus asukkaiden toiveeseen edullisesta ja joustavasta liikkumisesta.

 

Se vastaisi myös tarpeeseen saada kaupungista aiempaa puhtaampi ja hiljaisempi. Siispä nyt on työskenneltävä yhdessä kaupungin hallinnon kanssa ja päätettävä, minne latauspaikkoja tulee sijoittaa. Myös pitkällä tähtäimellä yhteiskäyttöiset sähköautot ja sähköautojen jakaminen vertaisverkossa toimisi hyvin. Tarvitsemme alustoja ja sovelluksia, jotka mahdollistavat helpon ja tehokkaan tavan tarjota ja hallinnoida näitä palveluja.”

"Tietyllä automäärällä katu kuin katu ruuhkautuu. Ruuhkautuminen tapahtuu aalloittain." - Jaume Barceló

Matemaatikko Jaume Barceló UPC Barcelonasta luo liikennemalleja, joita tarvitaan tietokonesimulaatioihin:

”Ymmärtääkseen liikenteen aaltoilun monimutkaisuutta pelkät havainnot eivät riitä. Tarvitsemme matemaattisia malleja. Esimerkiksi kun autoilija juuttuu liikenneruuhkaan, hän miettii aiempia kokemuksiaan ja olettaa syyksi onnettomuuden. Tavallisesti se ei kuitenkaan ole ruuhkan syy. Tietyllä automäärällä mikä tahansa moottoritie tai katu ruuhkautuu ja se tapahtuu aalloittain. Liikenne ruuhkautuu ja soljuu, ruuhkautuu jälleen ja soljuu ja niin edelleen.

Kehitän liikennevirtamalleja tietokonesimulaatiota varten saadaksemme tarkkaan selville, kuinka kaikki tapahtuu. Aloitimme lähettämällä kolme autoa ajelemaan Barcelonan kaduille useina eri päivinä. Yksi kuljettajista ohjeistettiin ajamaan aggressiivisesti, toinen varovaisesti ja kolmas kuten ympäröivä liikenne. Autojen sensorit keräsivät kaiken mahdollisen tiedon koko ajan: välimatkan ympärillä oleviin autoihin, niiden autojen nopeuden sekä ilmanlaadun. Tieto yhdistettiin ja lähetettiin käsittelykeskukseen. Käytin tietoja kehittääkseni Barcelonaan liikenteen mallinnuksen, jossa kaikkia autoja ajettaisiin kuten näitä kolmea testiautoa. Mallinnuksen avulla pystyin selvittämään milloin liikenne ruuhkautuu ja kuinka ruuhka pystyttäisiin estämään.

Tiedän nyt myös, että kaupungin liikenteestä saa hyvän yleiskuvan, kun noin 10 prosenttia kaikista autoista jakaa dataa liikennevirroista toisilleen ja välittää tiedot liikennekeskukseen. Digitalisoidut autot, esimerkiksi yhteiskäytössä oleva sähköautojen fleet, oli hyvä tiedon lähde haluttaessa kerätä nopeasti ja luotettavasti tietoa liikenteestä ja ilmanlaadusta. Jos autojen navigointilaitteissa olisi tämä tieto, kuljettaja saisi ohjeet, kuinka kaupungin läpi pääsee nopeimmin ja ympäristö huomioon ottaen. Jos jotkut kadut ovat ruuhkautuneita tai ilmanlaatu on jossain huonompaa, järjestelmä voi lähettää tiedot vaihtoehtoisesta reitistä kuljettajalle. Liikennekeskus voisi myös tiettyjen ruuhkautuvien katujen liikenteen huippuaikoina esimerkiksi pidentää liikennevalojen vihreiden aikaa. Toisin sanoen autot auttaisivat parantamaan elämisen laatua kaupungeissa.”

"Unelmani: navigointilaitteeseen integroitu digitaalinen kartta, jossa tiedot millä kadulla ja mihin aikaan on vapaita pysäköintipaikkoja." - Andreas Sasse

Volkswagenin insinööri Andreas Sasse kehittää ratkaisuja pysäköintipaikkojen löytämiseen:

”Työmatkallani Barcelonaan navigointilaite auttoi löytämään perille tapaamiseen. Mutta vapaita pysäköintipaikkoja ei löytynytkään. Ajoin ympäri lähikortteleita puolisen tuntia ennen kuin lopulta löysin vapaan paikan. Toivoin, että käytössäni olisi jo ollut työn alla oleva sovelluksemme: auton navigointilaitteeseen yhdistetty digitaalinen karttatieto. Se tietää, millä kaduilla mihinkin kellonaikaan päivästä on vapaita pysäköintipaikkoja ja miltä kaduilta niitä ei edes kannata yrittää etsiä.

Navigointijärjestelmät ja älypuhelimien sovellukset kertovat jo nyt, onko parkkitalossa vapaata tilaa. Mutta haluamme niiden myös tietävän, millä kaduilla ja mihin kellonaikaan vapaa parkkipaikka on mahdollista löytää todennäköisemmin. Käytimme Park Assist -pysäköintiavustimen ultraäänisensoreita autojen lokasuojissa. Ne on ohjelmoitu etsimään vapaita paikkoja. Keräsimme tiedot joukosta autoja, yhdistimme GPS-dataan ja kellonaikoihin sekä tarkistimme, että vapaa paikka oli todellakin pysäköintipaikka. Siirsimme datan digitaaliseen katukarttaan. Lopputuloksena syntyi dynaaminen katukartta, joka kertoo missä, milloin ja kuinka monta pysäköintipaikkaa on keskimäärin vapaana.

Olemme testivaiheessa. Jos nämä digitaaliset pysäköntipaikkakartat integroidaan navigointilaitteisiin, Volkswagenin omat yhteiskäytön autofleetit voisivat tuottaa tietoa säännöllisesti ja varmistaa, että tieto kartalla päivittyy. Kaupungin viranomaisten tuottamat tiedot vapaista parkkipaikoista Barcelonan kaltaisissa älykaupungeissa voitaisiin liittää tähän katukarttaan.”

"Tämän hetken suurin haaste on muodostaa uudenlainen käsitys kaupunkiliikenteestä." - Wolfgang Müller-Pietrella

Wolfgang Müller-Pietrella Volkswagenin tulevaisuuden tutkimus -osastolta kehittää mikrokaupunkeja

”Koska ihmiset tulevaisuudessa vaihtavat liikennevälinettä usein, esimerkiksi yhteiskäyttöisestä sähköautosta bussiin tai junaan ja taas yhteisökäytön autoon tai kaupunkipyörään, tarvitsemme solmukohtia, jotka sitovat kaupunkiliikenteen eri muodot toisiinsa ja tekevät liikennevälineen vaihtamisesta nopeaa ja turvallista. Näitä kutsumme mikrokaupungeiksi (microcities).

Mikrokaupunkien tulee jakautua tasaisen tiheästi ympäri kaupunkia, niin keskustassa kuin kaupungin laitamillakin. Kaupungin pääliikenneväylien kuten bussi- ja junapysäkkien on oltava helposti saavutettavissa. Mikrokaupungeissa on oltava pysäköintipaikkoja yksityisautoille, pyörille ja yhteiskäytön autoille sekä lisäksi latauspisteitä sähköautoille ja -pyörille. Niiden tulee olla yksilöllisesti suunniteltuja alueita, ei mitään asemahalleja vaan laadukkaita elintiloja. Mikrokaupunkien yhteydessä voisi olla ostokeskuksia, liikuntatiloja, kulttuurikeskuksia ja co-working-tiloja. Matkat voi suunnitella ja tarvittavat ajoneuvot varata käyttämällä joko käyttäjätunnusta tai mobiilisovellusta.

Olemme yhteistyökumppaneidemme kanssa hahmottaneet, missäpäin Barcelonaa sijaitsisivat parhaat paikat mikrokaupungeille. Olemme laatineet yli 30 digitaalista karttaa, joissa näkyvät rakeenteelliset elementit, kuten katuverkosto, metro- ja bussiverkosto, latauspisteet sähköautoille, huoltoasemat, liikennemäärät sekä tiheimmät toimisto-, asumis- ja vapaa-ajanviettokeskittymät. Liitimme kartat yhdeksi kartaksi, josta tunnistimme yli 60 potentiaalista sijaintipaikkaa mikrokaupungeille. Toiset sijaitsevat Barcelonan kehäteiden varrella, jotka syöttävät liikennettä Barcelonan keskustaan, esikaupunkialueille ja uusiin kaupunkikeskuksiin. Toiset taas sijaitsevat kaupungin keskustaa poikittain ja pitkittäin halkovien pääkatujen varrella, joita käyttävät niin yksityisautoilijat kuin julkinen liikenne, ja joiden varrella on runsaasti pysäköintitaloja.

Nyt on löydettävä ratkaisu siihen, että mikrokaupungeissa olisi tarjolla jokaisena vuorokauden aikana tarvittava määrä käyttäjien toivomia ajoneuvoja. Suurin haaste on sisäistää uudenlainen käsitys kaupunkiliikenteestä, jossa autot palvelevat osana jatkuvaa älykästä liikennettä. Siksi luotava uusi infrastruktuuri, kuten mikrokaupungit, joka tarjoaa fyysisiä ja digitaalisia rajapintoja yksilölliselle liikkumiselle.”